Jacob van Lennepkade 11 - Gouda 06 22 681 252
HET ONTWERPPROCES

Een ontwerpproces bestaat hoofdzakelijk uit 9 stappen. Hieronder staan de verschillende fasen benoemd en uitgelegd. Deze opzet is algemeen en geldt bijna voor elke ontwerpopgave.  

1. Kennismaking

Elke project begint met een vrijblijvend gesprek. We bespreken uw wensen, ideeen en esthetische voorkeuren. Na uitleg over uw plannen, het budget en de planning doen wij u een passende offerte. 

2. Offerte

U ontvangt van ons een offerte waarin benoemd staat welke fasen voor uw project van belang zijn. We omschrijven duidelijk wat we voor u zullen doen en welke producten daaruit komen. Gebaseerd op deze omschrijving zullen wij ons honorarium vaststellen. Verder geven wij u inzicht in eventuele te verwachten kosten. 

3. Voorbereiding

Elke project begint met het nauwkeurig in kaart brengen van de bestaande situatie. De bestaande situatie wordt ingetekend en er wordt gecontroleerd wat de mogelijkheden zijn. Tevens wordt aangegeven voor welke onderdelen een omgevingsvergunning nodig is.

4. Schetsontwerp

Na het in kaart brengen van de mogelijkheden van het kavel, het opstellen van het programma van eisen en het bepalen van het budget kan begonnen worden met het ontwerp. Doormiddel van een aantal schetsontwerpen laat de architect zijn visie op het project zien. 

5. Voorlopig Ontwerp

Wanneer het schetsontwerp is besproken en goedgekeurd wordt het plan verder uitgewerkt in 2D & 3D. Doormiddel van plattegronden, doorsneden, aanzichten en 3D visualisaties nemen wij het voorlopig ontwerp met u door.

6. Definitief Ontwerp

In deze fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden de benodigde partijen zoals een constructeur en installateur bij het project betrokken.

7. Bouwaanvraag

Voor de meeste projecten is een bouwaanvraag nodig. Een uitbouw kan in de meeste gevallen zonder aanvraag. Wij verzorgen de omgevingsvergunning, de benodigde bouwkundige stukken en zijn hierbij het aanspreekpunt namens de opdrachtgever.

8. Aanbesteding

Als de vorige fasen zijn doorlopen dan is het tijd om een aannemer te selecteren. Wij versturen het bouwkundige ontwerp richting de aannemers met het verzoek een offerte op te stellen. Wij adviseren bij het selecteren van de aannemer. 

9. Uitvoering

Als de aannemer geselecteerd is kan de bouw beginnen. Gedurende het bouwproces zorgen wij ervoor dat de bouw goed verloopt en dat de kwaliteit gehaald wordt. Wij zijn het aanspreekpunt voor de opdrachtgever gedurende de bouw. Aan het eind van het bouwproces vindt onder onze begeleiding de oplevering plaats.

  • Text Hover