Interne verbouwing van een bestaande woning

De mogelijkheden om de kwaliteit van ruimtes en de beleving daarvan te verbeteren, binnen bestaande woningen, zijn eindeloos. Een analyse van de bestaande woning (draagconstructie, installaties, indeling) geeft inzicht in de haalbaarheid. Kleine ingrepen kunnen al een wereld van verschil maken in bestaande woningen, denk hierbij aan het creeëren van een open woonkeuken door de keuken bij de kamer te betrekken, het herindelen van de zolderverdieping, of het vergroten van een badkamer

Het verduurzamen van de woning draagt bij aan lage energielasten en een comfortabele woning. Het verduurzamen van een woning vergt (vrijwel altijd) bouwkundige ingrepen aan de binnenzijde, op het gebied van installaties, ruimtelijke indeling, dikte van muren, etc. Denk hierbij aan het isoleren van het dak, gevels en vloeren, of nieuwe installaties, of aanbrangen van laag temperatuurverwarming (vloerverwarming). Een verduurzamingsplan zorgt voor een heldere en goede communcatie richting de aannemer.  

Pakketoverzicht

Voor de meest voorkomende producten en combinaties hebben wij voor u alvast een voorselectie gemaakt. Wij staan voor heldere communicatie naar onze opdrachtgevers. De pakketten verschillen in de hoeveelheid werkzaamheden in het ontwerp/bouwproces. Voel je zelf vrij om een pakket naar eigen wens samen te stellen indien dit gewenst is. De aangegeven prijs is een vanaf prijs. De prijs hangt namelijk samen met de complexiteit en mate van detailniveau. U kunt bij ons een offerte op maat aanvragen. Wij zullen u dan in een eerst vrijlbijvend gesprek vragen naar uw wensen. 

Producten & diensten

In de bovengenoemde pakketten is een selectie gemaakt van de producten die wij aanbieden. Hier kunt u de verschillende onderdelen los van elkaar zien in een overzicht. De onderdelen zijn in volgorde van het proces geplaatst. Door op de onderdelen te klikken of op de knop voor meer informatie zal er per onderdeel meer informatie beschikbaar komen. Genoemde prijzen zijn exclusief inmeten & intekenen van de bestaande situatie. Mochten er nog meer vragen zijn dan kunt altijd contact met ons opnemen over de verschillende producten. 

 • CONSULT | gratis
 • HAALBAARHEIDSANALYSE 
 • VARIANTENSTUDIE (SO) 
 • RUIMTELIJK ONTWERP (VO) 
 • BOUWKUNDIG ONTWERP (DO) 
 • OMGEVINGSVERGUNNING
 • TECHNISCH ONTWERP 
 • BOUWBEGELEIDNG 
CONSULT (vrijblijvend)

Voordat een offerte opgesteld wordt zijn wij benieuwd naar de wensen van de opdrachtgever. Vandaar dat wij onze opdrachtgevers altijd bij ons op kantoor, of digitaal uitnodigen om kennis te maken. In dit gesprek zullen wij vertellen wie wij zijn en wat wij kunnen betekenen voor de opdrachtgever. Dit is een geheel vrijblijvend gesprek. Onze opdrachtgevers ervaren dit als een prettige manier om de mogelijkheden te ontdekken. Bel of mail ons gerust voor een afspraak.

 • GESPREK MET ARCHITECT 
HAALBAARHEIDSANALYSE

In de haalbaarheidsanalyse wordt de haalbaarheid van het project in kaart gebracht. Een quickscan van de bouwkundige opzet, constructie, installaties, bouwkundige staat, bouwkosten/budget, bestemmingsplan, vergunningsvrij, en eventueel monumentale waarde worden in kaart gebracht. De analyse wordt aan de opdrachtgever gepresenteerd met een duidelijk advies mbt de mogelijkheden. Het advies geeft de opdrachtgever houvast bij de benadering van het project.

 • BOUWKUNDIGE ANALYSE
 • BOUWKOSTEN ANALYSE
 • BESTEMMINGSPLAN ANALYSE
 • VERGUNNINGSVRIJ BOUWEN ANALYSE
 • MONUMENTALE WAARDE ANALYSE (O)
VARIANTENSTUDIE (SO) 

Bij het begin van het ontwerp zijn er vele ideëen, wensen en gedachten. In deze fase wordt er structuur gebracht in het ontwerp. Dit gebeurt doormiddel van een studie met als uitkomst meerdere varianten. De varianten worden ieder met een andere insteek ontworpen. De varianten (min.3.) worden met de opdrachtgever besproken doormiddel van schetsen, impressies en kenmerken. De onderdelen die aanspreken worden meegenomen naar de volgende fase en de onderdelen die minder zijn aan de ontwerpen worden weg gestreept. Aan het eind van deze fase is de richting van het ontwerp sterk bepaald, en zijn de mogelijkheden en beperkingen helder.

 • MOODBOARD
 • VARIANTENSTUDIE
 • PLATTEGRONDEN 1:100
 • 3D VISUALISATIES (SCHETSEN)
 • PROGRAMMA VAN EISEN
 • BOEKWERK
RUIMTELIJK ONTWERP (VO)

Nu de structuur van het ontwerp duidelijk is, dan wordt het ontwerp ruimtelijk ontworpen. In het ruimtelijke ontwerp wordt de ruimtelijke kwaliteit van de ruimten, de relatie tussen ruimten, zichtlijnen, de uiterlijke verschijning in relatie tot de tuin/omgeving, de lichtinval, de kleuren, de materialen en de sfeer duidelijk en helder. Het ontwerp wordt in 3D visualisaties gepresenteerd aan de opdrachtgever, waardoor deze duidelijk en helder beslissingen kan nemen. 

 • 2D PLATTEGRONDEN (1:00)
 • 2D DOORSNEDEN (1:100)
 • 3D VISUALISATIES
 • KOSTENCALCULATIE (EXTRA)
 • CONCEPT
 • BOEKWERK
BOUWKUNDIG ONTWERP (DO)

In deze fase wordt het ontwerp bouwkundig uitgewerkt met bouwtekeningen als resultaat. De integraliteit van installaties, constructie, bouwtechniek, haalbaarheid, bouwkosten & detaillering worden met elkaar verenigd tot een integraal sterk ontwerp. Met deze tekeningen kan de aannemer de bouw starten. Tevens zijn de tekeningen te gebruiken voor de vergunningsaanvraag. 

 • 2D PLATTEGRONDEN (1:100)
 • 2D DOORSNEDEN (1:100)
 • 2D PRINCIPE DETAILS (1:10)
 • 3D VISUALISATIES
 • KOSTENCALCULATIE (O)
 • MATERIALEN, KLEUREN & AFWERKINGEN
 • INSTALLATIECONCEPT
 • CONSTRUCTIECONCEPT
 • BOUWKUNDIGE UITWERKING
OMGEVINGSVERGUNNING

Het ontwerp is bouwkundig uitgewerkt en gereed om de omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente. De benodige informatie en producten die betrekking hebben op het ontwerp worden aangevraagd bij adviseurs (asbest, ventilatie, daglicht, BENG, stikstof en MPG) berekeningen, en worden verzameld en ingediend bij de vergunningsaanvraag. De overzichtstekeningen worden opgemaakt en het traject wordt begeleidt met de gemeente.

 • OPMAKEN VERGUNNINGSTEKENINGEN EN -DOCUMENTEN
 • INDIENEN VERGUNNING NAMENS OPDRACHTGEVER
 • CONTACT MET GEMEENTE OVER DE VERGUNNING
 • VERGAREN/VERZAMELEN DOCUMENTEN
 • SLOOPMELDING
TECHNISCH ONTWERP (op aanvraag)

Het doel van het technisch ontwerp is om de bouwtekeningen van het Definitief Ontwerp verder uit te werken tbv de uitvoerbaarheid van het project. De tekeningen worden voorzien van meer detail en informatie. Een bestek (werkomschrijving) wordt opgesteld die extra informatie bijdraagt aan het tekenwerk. De extra uitwerking zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid komt in het project & ontwerp. Daarnaast dienen de documenten en tekeningen ook als contractstukken richting de aannemer. 

 • 2D PLATTEGRONDEN (1:500)
 • 2D GEVELS (1:500)
 • 2D DOORSNEDEN (1:500)
 • 2D DETAILS (1:5)
 • KOSTENCALCULATIE (O)
 • BESTEK (WERKOMSCHRIJVING)
 • ELEKTRAPLAN 
BOUWBEGELEIDING

Tijdens de bouw bezoeken wij de bouwplaats regelmatig, overleggen met de aannemer tijdens bouwvergaderingen, sturen de aannemer aan waar nodig en voeren inspecties uit op het geleverde werk. Aanpassingen in het teknwerk en/of omschrijvingen worden dezelfde dag nog verwerkt zodat de bouw door gaat en binnen de tijdsplanning blijft. Wij bewaken de kwaliteit, de planning en de bouwkosten tijdens de bouw, en zorgen ervoor dat het ontwerp binnen de gestelde kaders wordt opgeleverd. Na de inspecties en bezoeken aan de bouwplaats worden de bevindingen gerapporteerd en met de opdrachtgever gecommuniceerd. 

De bouwbegeleiding wordt op basis van regie verrekend, volgens het gestelde uurtarief in de offerte. In het algemeen kan er rekening gehouden worden met 1 bezoek per 2 weken, gedurende de bouw. Één bezoek neemt 1 tot 3 uur in beslg.

 • controle bouwplaats
 • rapportage bevindingen
 • aansturen aannemer
 • eindoplevering na tevredenheid 
 • 1x per 2 weken bouwtijd

Proces

Voor ons is het proces tot een succes vol project erg van belang. Stap voor stap naar succes. De verschillende stappen voegen meer informatie toe aan het ontwerp, en het ontwerp wordt daarmee steeds verder uitgewerkt. Hoe verder het ontwerp uitgewerkt wordt, hoe beter het gecommuniceerd en vastgelegd kan worden richting de aannemer. 

Het proces is op een schematische manier weergegeven om het voor u zo overzichtelijk mogelijk te maken. Binnen de verschillende stappen bevinden zich allerlei thema;s en tussenstappen die wij u graag uitleggen tijdens het proces. 

Bij Bassie bent u onderdeel van het proces. Wij zullen u altijd vertellen wat wij doen, en waarom wij die stappen nemen. Zo wordt u bij het ontwerp betrokken en wordt uw stem/mening gehoord en verwerkt in het ontwerp. 

 • CONSULT
 • OPSTELLEN OFFERTE
 • INTAKE & INMETEN
 • HAALBAARHEIDSANALYSE
 • ONTWERP 2D & 3D
 • OMGEVINGSVERGUNNING
 • TECHNISCH ONTWERP (o)
 • AANNEMER SELECTEREN
 • BOUWBEGELEIDING
 • OPLEVERING

Combineer met een interieur- én/óf een keukenontwerp

Bij het verbouwen van de benedenverdieping van een woning is dé mogelijkheid om aan een combinatie tussen architectuur én interieur te denken. Een juiste afstemming van de indeling van interieur en exterieur levert bijzondere en unieke projecten op.. Dit is het moment dat architectuur én interieur met elkaar samenkomen tijdens het ontwerptraject. Een unieke kans om een bijzonder ontwerp te creeën. Kortom, een combinatie met interieur is een aanrader!

Combineren met een bouwkosten calculatie

Tijdens het ontwerp is er de mogelijkheid om te ikiezen voor bouwkkosten controle. Hierin worden de bouwkosten van het project ind e gaten gehouden zodat het altijd duidelijk is waar een project gaat eindigen. Hiermee wordt de haalbaarheid van het project in kaart gebracht. De kosten hiervoor worden voor het project van start gaat met elkaar besproken.

Monument - Lange Tiendeweg

Stadswonen in een steeg

Offerte aanvraag

Waar wilt u een offerte voor aanvragen? Wij komen zsm bij u terug.

architectuur
interieur