Uitbouw, aanbouw, opbouw of restyle gevel bij een bestaande woning

 

Bestaande woningen kunnen (relatief) snel voorzien worden van meer ruimte door uit te breiden. Het uitbreiden is mogelijk aan de zijkant, achterkant en boven op de woning, afhangend van de situatie. Bij het uitbreiden aan de achterzijde kan de woonkeuken worden gereailseerd. Aan de zijkant van de woning wordt vaak een garage/berging of een extra werkpek (bij een hoekwoning). Een uitbreiding op de eerste verdieping aan de achterzijde geeft de verdieping meer ruimte en kan de badkamer worden vergroot. En op de bovenverdiepingk an een dakopbouw een nieuwe verdieping toevoegen, of een nokverhoging zorgt voor meer kwaliteit van de bestaande zolder verdieping. 

 

Bij het realiseren van uitbreidingen aan de woning is (vaak) vergunningsvrijbouwen van toepassing. Voor meer informatie, neemt contact met ons op, of kijk download hier de regels voor vergunningsvrij bouwen .

 

.00 Oriëntatie & Analyse

 

Kennismaking met architect

 • Vrijblijvend gesprek

 • Vrijblijvende offerte

Toelichting

In de eerste stap van het traject is de opdrachtgever aan zet. Het bekend maken van de wensen & eisen van de opdrachtgever bepalen de uitkomst van het project. Wij vragen de opdrachtgever, samen met ons, of zelfstandig een aantal vragen mbt het project te beantwoorden. Na het aanleveren van de eerste informatie wordt doormiddel van een één-op-één gesprek de wensen besproken en analyseren wij doormiddel van het stellen van vragen waar de wensen vandaan komen. Op die manier kunnen wij nauwkeurig de wensen bepalen en de gedachten die daar achter liggen. Dit zorgt voor perfect passende ontwerpen gedurende het
proces.

 

Onderdelen/producten:

 • Inmeten | Intekenen

 • Bouwarchief tekeningen

 • Kostenanalyse

 • Initiatief | schetsen gemeente 

.01 Structuurfase (Schetsontwerp)

x

Schetsontwerp | Dakopbouw

 • 375 euro incl.btw. 

 Schetsontwerp | Uitbouw

 • 375 euro incl.btw.

 Schetsontwerp | Dakkapel

 • 225 euro incl.btw.

 Schetsontwerp | Gevelrestyle

 • 375 euro incl.btw. 

 

 X

 

Toelichting

Bij het begin van het ontwerp zijn er vele ideëen, wensen en gedachten. In deze fase wordt er structuur gebracht in het ontwerp. Dit gebeurt doormiddel van een studie met als uitkomst meerdere varianten. De varianten worden ieder met een andere insteek ontworpen. De varianten (min.3.) worden met de opdrachtgever besproken doormiddel van schetsen, impressies en kenmerken. De onderdelen die aanspreken worden meegenomen naar de volgende fase en de onderdelen die minder zijn aan de ontwerpen worden weg gestreept. Aan het eind van deze fase is de richting van het ontwerp sterk bepaald, en zijn de mogelijkheden en beperkingen helder.

 

x

Onderdelen/producten:

 • Moodboard

 • Variantenstudie

 • Referentiebeelden overzicht

 • Programma van Eisen (PvE)

 • 2D - tekening plattegrond | Schaal 1:200/1:100

 • 3D - visualisatie | Schetsen

 • Kostenindicatie

.02 Voorontwerp (Ruimtelijk ontwerp)

x

Voorontwerp | Dakopbouw

 • 425 euro incl.btw.

 Voorontwerp | Uitbouw

 • 425 euro incl.btw.

 Voorontwerp | Dakkapel

 • 275 euro incl.btw.

Voorontwerp | Gevelrestyle

 • 375 euro incl.btw.

x

Toelichting

In het voorontwerp wordt het ontwerp ruimtelijk ontworpen. In deze fase wordt de uitstraling, impact, sfeer en beleving van het ontwerp duidelijk. Het ontwerp wordt in grote lijnen integraal ontworpen op het gebied van indeling, hoofdmaatvoering, ontsluiting, en ruimtelijke verschijning. De uitkomst van de structuurfase wordt als input gebruikt, indien van toepassing.

 

x

Onderdelen/producten:

 • Moodboard

 • Situatietekening | Schaal 1:200/1:500

 • 2D geveltekeningen | Schaal 1:100

 • 2D doorsneden | Schaal 1:100

 • 2D plattegronden | Schaal 1:100

 • 2D principe details | Schaal 1:5

 • 3D visualisaties (perspectief & video)

.03 Definitief ontwerp (Bouwtekening)

x

Definitief ontwerp | Dakopbouw

 • 550 euro incl.btw.

Definitief ontwerp | Uitbouw

 • 625 euro incl.btw.

Definitief ontwerp | Dakkapel

 • 375 euro incl.btw.

Definitief ontwerp | Gevelrenovatie

 • 425 euro incl.btw.

x

 

 

Toelichting

In de definitieve fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt en daarbij voorzien van bouwtechniek, installaties, constructie, materialisatie & detaillering. De tekeningen worden gedetailleerder en gaan meer informatie bevatten. Er wordt gefocused op het haalbaar en compleet maken van het ontwerp. Vanaf deze fase is het ontwerp definitief.

 

Onderdelen/producten:

 • 2D - tekening situatie | Schaal 1:200/1:500

 • 2D - tekening plattegronden | Schaal 1:100
 • 2D - tekening gevels | Schaal 1:100
 • 2D - tekening doorsneden | Schaal 1:100
 • 2D - tekening principe-details | Schaal 1:10/1:5
 • Projectomschrijving

.04 Omgevings vergunning 

 

X

Vergunning | Dakopbouw

 • 125 euro incl.btw. 

 Vergunning | Uitbouw

 • 125 euro incl.btw.

Vergunning | Dakkapel

 • 125 euro incl.btw. 

Vergunning | Gevelrenovatie

 • 125 euro incl.btw.

Toelichting

 

Het ontwerp is bouwkundig uitgewerkt en gereed om de omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente. De benodige informatie en producten die betrekking hebben op het ontwerp worden aangevraagd bij adviseurs (asbest, ventilatie, daglicht, BENG, stikstof en MPG) berekeningen, en worden verzameld en ingediend bij de vergunningsaanvraag. De overzichtstekeningen worden opgemaakt en het traject wordt begeleidt met de gemeente.

 

Onderdelen/producten:

 • Opmaken vergunningstekeningen en -documenten

 • Indienen vergunning namens opdrachtgever
 • Contact met gemeente over vergunning
 • Vergaren/verzamelen onderzoeken/documenten
 • Sloopmelding

.05 Technisch ontwerp

 

X

Technisch ontwerp | Dakopbouw

 • 1750 euro incl.btw. 

Technisch | Uitbouw

 • 1950 euro incl.btw. 

Technisch ontwerp | Dakkapel

 • 750 euro incl.btw. 

Technisch ontwerp | Gevelrenovatie

 • 550 euro incl.btw.

 

Toelichting

 

Het doel van het technisch ontwerp is om de bouwtekeningen van het Definitief Ontwerp verder uit te werken tbv de uitvoerbaarheid van het project. De tekeningen worden voorzien van meer detail en informatie. Een bestek (werkomschrijving) wordt opgesteld die extra informatie bijdraagt aan het tekenwerk. De extra uitwerking zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid komt in het project & ontwerp. Daarnaast dienen de documenten en tekeningen ook als contractstukken richting de aannemer. 

 

Onderdelen/producten:

 • 2D - tekening plattegronden | Schaal 1:20

 • 2D - tekening gevels | Schaal 1:50
 • 2D - tekening doorsneden | Schaal 1:50
 • 2D - tekening fragmenten | Schaal 1:20
 • 2D - tekening details | Schaal 1:10/1:5
 • 2D - tekening kozijnstaten | Schaal 1:20
 • Elektraplan
 • Afwerkingenoverzicht | Optioneel
 • Werkomschrijving | Optioneel

*Bovenstaande prijzen zijn vanaf prijzen

**Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op een tussenwoning 

***Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op gemiddeld detailniveau

Video Tour

De combinatie tussen architectuur & interieur is dit project een sterk voorbeeld waarbij het perfect op elkaar afgestemd is. De uitbouw van de woning, de interne verbouwing en het ontwerp van de leefkeuken is in één gedachten ontworpen. Op deze manier is de indeling en gebruik van de keuken, de looplijnen, de beleving (glasdak), en de stijl van de jaren 30 woning in balans. Pak de popcorn er maar bij! Geniet ervan.

Stadswonen in een steeg

Horse development

Offerte aanvraag

Waar wilt u een offerte voor aanvragen? Wij komen zsm bij u terug.

architectuur
interieur