Uitbouw, aanbouw & opbouw bij een bestaande woning

 

Bestaande woningen kunnen (relatief) snel voorzien worden van meer ruimte door uit te breiden. Het uitbreiden is mogelijk aan de zijkant, achterkant en boven op de woning, afhangend van de situatie. Bij het uitbreiden aan de achterzijde kan de woonkeuken worden gereailseerd. Aan de zijkant van de woning wordt vaak een garage/berging of een extra werkpek (bij een hoekwoning). Een uitbreiding op de eerste verdieping aan de achterzijde geeft de verdieping meer ruimte en kan de badkamer worden vergroot. En op de bovenverdiepingk an een dakopbouw een nieuwe verdieping toevoegen, of een nokverhoging zorgt voor meer kwaliteit van de bestaande zolder verdieping. 

 

Bij het realiseren van uitbreidingen aan de woning is (vaak) vergunningsvrijbouwen van toepassing. Voor meer informatie, neemt contact met ons op, of kijk download hier de regels voor vergunningsvrij bouwen .

 

Pakketoverzicht

Voor de meest voorkomende producten en combinaties hebben wij voor u alvast een voorselectie gemaakt. Wij staan voor heldere communicatie naar onze opdrachtgevers. De pakketten verschillen in de hoeveelheid werkzaamheden in het ontwerp/bouwproces. Voel je zelf vrij om een pakket naar eigen wens samen te stellen indien dit gewenst is. De aangegeven prijs is een vanaf prijs. De prijs hangt namelijk samen met de complexiteit en mate van detailniveau. U kunt bij ons een offerte op maat aanvragen. Wij zullen u dan in een eerst vrijlbijvend gesprek vragen naar uw wensen. 

Producten & diensten

In de bovengenoemde pakketten is een selectie gemaakt van de producten die wij aanbieden. Hier kunt u de verschillende onderdelen los van elkaar zien in een overzicht. De onderdelen zijn in volgorde van het proces geplaatst. Door op de onderdelen te klikken of op de knop voor meer informatie zal er per onderdeel meer informatie beschikbaar komen. Genoemde prijzen zijn exclusief inmeten & intekenen van de bestaande situatie. Mochten er nog meer vragen zijn dan kunt altijd contact met ons opnemen over de verschillende producten. 

 • CONSULT | gratis
 • HAALBAARHEIDSANALYSE
 • VARIANTENSTUDIE
 • RUIMTELIJK ONTWERP 2D 
 • BOUWKUNDIG ONTWERP 2D
 • OMGEVINGSVERGUNNING
 • TECHNISCH ONTWERP 
 • BOUWBEGELEIDNG
CONSULT (vrijblijvend)

Voordat een offerte opgesteld wordt zijn wij benieuwd naar de wensen van de opdrachtgever. Vandaar dat wij onze opdrachtgevers altijd bij ons op kantoor, of digitaal uitnodigen om kennis te maken. In dit gesprek zullen wij vertellen wie wij zijn en wat wij kunnen betekenen voor de opdrachtgever. Dit is een geheel vrijblijvend gesprek. Onze opdrachtgevers ervaren dit als een prettige manier om de mogelijkheden te ontdekken. Bel of mail ons gerust voor een afspraak.

 • GESPREK MET ARCHITECT 
HAALBAARHEIDSANALYSE

In de haalbaarheidsanalyse wordt de haalbaarheid van het project in kaart gebracht. Een quickscan van de bouwkundige opzet, constructie, installaties, bouwkundige staat, bouwkosten/budget, bestemmingsplan, vergunningsvrij, en eventueel monumentale waarde worden in kaart gebracht. De analyse wordt aan de opdrachtgever gepresenteerd met een duidelijk advies mbt de mogelijkheden. Het advies geeft de opdrachtgever houvast bij de benadering van het project.

 • BOUWKUNDIGE ANALYSE
 • BOUWKOSTEN ANALYSE
 • BESTEMMINGSPLAN ANALYSE
 • VERGUNNINGSVRIJ BOUWEN ANALYSE
 • MONUMENTALE WAARDE ANALYSE (O)
VARIANTENSTUDIE (SO) 

Bij het begin van het ontwerp zijn er vele ideëen, wensen en gedachten. In deze fase wordt er structuur gebracht in het ontwerp. Dit gebeurt doormiddel van een studie met als uitkomst meerdere varianten. De varianten worden ieder met een andere insteek ontworpen. De varianten (min.3.) worden met de opdrachtgever besproken doormiddel van schetsen, impressies en kenmerken. De onderdelen die aanspreken worden meegenomen naar de volgende fase en de onderdelen die minder zijn aan de ontwerpen worden weg gestreept. Aan het eind van deze fase is de richting van het ontwerp sterk bepaald, en zijn de mogelijkheden en beperkingen helder.

 • MOODBOARD
 • VARIANTENSTUDIE
 • PLATTEGRONDEN 1:100
 • 3D VISUALISATIES (SCHETSEN)
 • PROGRAMMA VAN EISEN
 • BOEKWERK
RUIMTELIJK ONTWERP (VO)

Nu de structuur van het ontwerp duidelijk is, dan wordt het ontwerp ruimtelijk ontworpen. In het ruimtelijke ontwerp wordt de ruimtelijke kwaliteit van de ruimten, de relatie tussen ruimten, zichtlijnen, de uiterlijke verschijning in relatie tot de tuin/omgeving, de lichtinval, de kleuren, de materialen en de sfeer duidelijk en helder. Het ontwerp wordt in 3D visualisaties gepresenteerd aan de opdrachtgever, waardoor deze duidelijk en helder beslissingen kan nemen. 

 • 2D PLATTEGRONDEN
 • 2D GEVELS (1:100)
 • 2D DOORSNEDEN (1:100)
 • 3D VISUALISATIES
 • KOSTENCALCULATIE (EXTRA)
 • CONCEPT
 • BOEKWERK
BOUWKUNDIG ONTWERP (DO)

In deze fase wordt het ontwerp bouwkundig uitgewerkt met bouwtekeningen als resultaat. De integraliteit van installaties, constructie, bouwtechniek, haalbaarheid, bouwkosten & detaillering worden met elkaar verenigd tot een integraal sterk ontwerp. Met deze tekeningen kan de aannemer de bouw starten. Tevens zijn de tekeningen te gebruiken voor de vergunningsaanvraag. 

 • 2D PLATTEGRONDEN (1:100)
 • 2D GEVELS (1:100)
 • 2D DOORSNEDEN (1:100)
 • 2D PRINCIPE DETAILS (1:10)
 • 3D VISUALISATIES
 • KOSTENCALCULATIE
 • MATERIALEN, KLEUREN & AFWERKINGEN
 • INSTALLATIECONCEPT
 • CONSTRUCTIECONCEPT
 • BOUWKUNDIGE UITWERKING
OMGEVINGSVERGUNNING 

Het ontwerp is bouwkundig uitgewerkt en gereed om de omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente. De benodige informatie en producten die betrekking hebben op het ontwerp worden aangevraagd bij adviseurs (asbest, ventilatie, daglicht, BENG, stikstof en MPG) berekeningen, en worden verzameld en ingediend bij de vergunningsaanvraag. De overzichtstekeningen worden opgemaakt en het traject wordt begeleidt met de gemeente.

 • OPMAKEN VERGUNNINGSTEKENINGEN EN -DOCUMENTEN
 • INDIENEN VERGUNNING NAMENS OPDRACHTGEVER
 • CONTACT MET GEMEENTE OVER DE VERGUNNING
 • VERGAREN/VERZAMELEN DOCUMENTEN
 • SLOOPMELDING
TECHNISCH ONTWERP

Het doel van het technisch ontwerp is om de bouwtekeningen van het Definitief Ontwerp verder uit te werken tbv de uitvoerbaarheid van het project. De tekeningen worden voorzien van meer detail en informatie. Een bestek (werkomschrijving) wordt opgesteld die extra informatie bijdraagt aan het tekenwerk. De extra uitwerking zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid komt in het project & ontwerp. Daarnaast dienen de documenten en tekeningen ook als contractstukken richting de aannemer. 

 • 2D PLATTEGRONDEN (1:500)
 • 2D GEVELS (1:500)
 • 2D DOORSNEDEN (1:500)
 • 2D DETAILS (1:5)
 • KOSTENCALCULATIE (O)
 • BESTEK (WERKOMSCHRIJVING)
 • ELEKTRAPLAN 
BOUWBEGELEIDING

Tijdens de bouw bezoeken wij de bouwplaats regelmatig, overleggen met de aannemer tijdens bouwvergaderingen, sturen de aannemer aan waar nodig en voeren inspecties uit op het geleverde werk. Aanpassingen in het teknwerk en/of omschrijvingen worden dezelfde dag nog verwerkt zodat de bouw door gaat en binnen de tijdsplanning blijft. Wij bewaken de kwaliteit, de planning en de bouwkosten tijdens de bouw, en zorgen ervoor dat het ontwerp binnen de gestelde kaders wordt opgeleverd. Na de inspecties en bezoeken aan de bouwplaats worden de bevindingen gerapporteerd en met de opdrachtgever gecommuniceerd. 

De bouwbegeleiding wordt op basis van regie verrekend, volgens het gestelde uurtarief in de offerte. In het algemeen kan er rekening gehouden worden met 1 bezoek per 2 weken, gedurende de bouw. Één bezoek neemt 1 tot 3 uur in beslg.

 • controle bouwplaats
 • rapportage bevindingen
 • aansturen aannemer
 • eindoplevering na tevredenheid 
 • 1x per 2 weken bouwtijd

Video Tour

De combinatie tussen architectuur & interieur is dit project een sterk voorbeeld waarbij het perfect op elkaar afgestemd is. De uitbouw van de woning, de interne verbouwing en het ontwerp van de leefkeuken is in één gedachten ontworpen. Op deze manier is de indeling en gebruik van de keuken, de looplijnen, de beleving (glasdak), en de stijl van de jaren 30 woning in balans. Pak de popcorn er maar bij! Geniet ervan.

Proces

Voor ons is het proces tot een succes vol project erg van belang. Stap voor stap naar succes. De verschillende stappen voegen meer informatie toe aan het ontwerp, en het ontwerp wordt daarmee steeds verder uitgewerkt. Hoe verder het ontwerp uitgewerkt wordt, hoe beter het gecommuniceerd en vastgelegd kan worden richting de aannemer. 

Het proces is op een schematische manier weergegeven om het voor u zo overzichtelijk mogelijk te maken. Binnen de verschillende stappen bevinden zich allerlei thema;s en tussenstappen die wij u graag uitleggen tijdens het proces. 

Bij Bassie bent u onderdeel van het proces. Wij zullen u altijd vertellen wat wij doen, en waarom wij die stappen nemen. Zo wordt u bij het ontwerp betrokken en wordt uw stem/mening gehoord en verwerkt in het ontwerp. 

 • CONSULT
 • OPSTELLEN OFFERTE
 • INTAKE & INMETEN
 • HAALBAARHEIDSANALYSE
 • ONTWERP 2D & 3D
 • OMGEVINGSVERGUNNING
 • TECHNISCH ONTWERP (o)
 • AANNEMER SELECTEREN
 • BOUWBEGELEIDING
 • OPLEVERING

Combineer met bouwkosten calculatie

Tijdens het ontwerp is er de mogelijkheid om te ikiezen voor bouwkkosten controle. Hierin worden de bouwkosten van het project ind e gaten gehouden zodat het altijd duidelijk is waar een project gaat eindigen. Hiermee wordt de haalbaarheid van het project in kaart gebracht. De kosten hiervoor worden voor het project van start gaat met elkaar besproken.

Combineer met een interieur- én/óf een keukenontwerp

Bij het ontwerp van een uitbouw aan de achterzijde van de woning is de relatie tot de indeling van de keuken en de eetkamer/woonkamer samenhangend. Een juiste afstemming in de uitbouw in samenhang kan bijzondere en unieke projecten opleveren. Dit is het moment dat architectuur én interieur met elkaar samenkomen tijdens het ontwerptraject. Een unieke kans om een bijzonder ontwerp te creeën. Kortom, een combinatie met interieur is een aanrader!

Combineren met een tuinontwerp

Bij het ontwerpen van een uitbouw aan een woning is de directe omgeving erg belangrijk. Het is de toegang tot het huis, het zijn de gebieden voor ontspanning, gezelligheid bij mooi weer, en daarnaast is ook de verlichting de avonden erg sfeervol. Een juist afgestemd tuinontwerp maakt het ontwerp vele malen sterker. Informeer voor de mogelijkheden. 

Mantelzorgwoning - Reeuwijk

Lindenhof - 'Woon+Schuur'

Offerte aanvraag

Waar wilt u een offerte voor aanvragen? Wij komen zsm bij u terug.

architectuur
interieur